The Leader in Me

"Het beste wat je kunt worden, is jezelf" 

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 werkt het team van de Rehobothschool met een vernieuwde pedagogische lijn in de school op basis van het gedachtengoed van Stephen Covey De 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam The Leader in Me. Deze lijn ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Dat is iets heel anders dan hiërarchisch leiderschap, waarbij het gaat om een gezagsverhouding. Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht in jezelf en je relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. 

We werken in de hele school, van groep 1 tot en met 8, met hetzelfde symbool: De Boom van de 7 gewoonten. 

De wortels zijn goed zichtbaar op de tekening! Dat moet ook, want dat is waarmee de boom stevig staat en niet zomaar om kan vallen. Met de wortels begint dan ook het leertraject met de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan namelijk over jezelf. Ze betekenen: werken aan jezelf, overwinningen op jezelf. Met deze 3 gewoonten in je rugzak word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet. De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. De gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover. Kinderen leren win-win denken, zodat de ander ook ruimte krijgt. Ze leren te luisteren met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee leiden (synergie). De kruin: tenslotte komt de boom tot volle bloei en groei! En dat kan alleen als je ‘de zaag scherp houdt’! Dat wil zeggen: als je goed voor jezelf zorgt en jezelf voedt, letterlijk en figuurlijk, op 4 terreinen. Mentaal (hoofd), door jezelf te voeden met bijvoorbeeld mooie boeken en muziek, sociaal-emotioneel (hart), door mensen op te zoeken die je lief zijn, of inspireren. Spiritueel (ziel), door te mediteren, naar de kerk te gaan of rust te vinden in de natuur. En fysiek (lichaam) bijvoorbeeld door te sporten, gezond te eten en op tijd naar bed te gaan. Gewoonte 7 gaat hierover. 

Kortom de 7 gewoontes helpen ons:

  • om – op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie – zelf verantwoorde beslissingen te nemen
  • om tijd zinvol te besteden.
  • om bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden
  • om de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken.

Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor jezelf, de ander en je als totaal mens te ontwikkelen.

Stephen Covey is een bekendheid in Amerika. In 1989 schreef hij het best verkochte managementboek allertijden: “de zeven eigenschappen van effectief leiderschap”. De 7 eigenschappen, oorspronkelijk bedoeld voor leidinggevenden, bleken zeer effectief toepasbaar voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en/of zijn relaties met anderen wil versterken.

De theorie achter de 7 eigenschappen is zo simpel en krachtig dat het zich makkelijk laat vertalen naar “zelf-leiderschap”. Zowel op het niveau van volwassenen, maar ook, zij het speelser, op het niveau van kinderen. En daar ontstond het Covey “Leader in Me-Traject” voor kinderen in de basisschoolleeftijd! 

Na een zorgvuldige zoektocht naar de voor onze school best mogelijke methodiek ter ontwikkeling van sociale vaardigheden en burgerschap bij kinderen, tekenden we als team in maart in voor dit traject! Voor ons als team van de Rehobothschool een prachtige concrete manier om mede inhoud te geven aan ons moto “Anders Kijken, Anders Denken, Beter Doen”. Wij geloven dat een combinatie van kennis, vaardigheden en life skills, dé manier is waarop onze kinderen zich in een uitdagende en dynamische maatschappij staande kunnen houden en succesvol kunnen zijn. Waarmee hun kans om succesvol te zijn in een volgende stap in hun ontwikkeling een stuk groter wordt.