Ouders

Op de Rehobothschool hechten we veel waarde aan een goede communicatie met ouders en verzorgers van onze leerlingen. Wij zijn van mening dat partnerschap met ouders en de communicatie met ouders erg belangrijk is binnen onze school.

Diverse malen per jaar wordt u als ouder op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op school. Dit doen we o.a.via de nieuwsbrief waarin we u op de hoogte brengen van zaken die de komende periode staan te gebeuren of waarin we terug kijken op zaken uit de afgelopen periode. Daarnaast verschijnt er een aantal malen per jaar een klassenkrant.

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een jaarkalender. Daarop staan de activiteiten voor het nieuwe schooljaar en een rooster van vakantie- en margedagen waarop de kinderen vrij zijn, worden vermeld. Tevens ontvangt u jaarlijks een geactualiseerde versie van onze schoolgids.

Bij veel schoolactiviteiten is de hulp van ouders nodig. Om die hulp zo goed mogelijk te kunnen coördineren werken wij op school met groepsouders. Zij weten aan het begin van het schooljaar welke activiteiten er in dat schooljaar plaats vinden en voor welke activiteiten zij ouderhulp moeten regelen. Dit actief meehelpen is voor u een leuke en informele manier om op de hoogte te blijven van wat er in school gaande is. Het wordt door de kinderen en het team zeer gewaardeerd.

Daarnaast vinden we het van groot belang om u als ouders een een paar maal per jaar op de hoogte gehouden te hopuden van de ontwikkelingen en vorderingen van uw kind(-eren). Tijdens de kijklijstavonden wordt u daarover geïnformeerd.

Naast deze contactmomenten zijn er jaarlijks algemene ouderavonden rond bepaalde onderwerpen waarvoor u wordt u genodigd. Te denken valt hierbij aan de groepsinformatieavond waarop leerkrachten u informeren over het jaarplan van de groep, een avond voor ouders omtrent het Voortgezet Onderwijs en de route daarnaar toe en andere informatieve bijeenkomsten (afhankelijk van wat er dat schooljaar gepland staat).

Op deze wijze willen we invulling geven aan het partnerschap tussen ouders en school.