Schoolgids

Via de volgende link vindt u de schoolgids van de Rehobothschool, een ‘open’ christelijke basisschool in Naarden-Vesting.

Scholen verschillen; in de manier van sfeer, in
werken en in wat kinderen leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten.
In deze schoolgids laten wij zien waar de Rehobothschool voor staat, op welke
manier kinderen leren, hoe de sfeer op school is en op welke manier wij
werken. Zodat u als ouder weet wat u van de school kunt verwachten en ook
wat wij van u als ouder verwachten. Deze schoolgids is tot stand gekomen in
overleg met de medezeggenschapsraad van onze school en heeft ook de
instemming van deze raad.


Alle ouders / verzorgers die voor het eerst te maken krijgen met onze school
heten wij bij deze van harte welkom! We hopen dat de school spoedig een
vertrouwde plaats zal zijn voor u en uw kind(-eren) en dat wij met u op een
prettige manier zullen samenwerken.