Schoolgids

Via de volgende link vindt u de schoolgids van de Rehobothschool, een ‘open’ christelijke basisschool in Naarden-Vesting.

Scholen verschillen; in de manier van sfeer, in werken en in wat kinderen leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. In deze schoolgids laten wij zien waar de Rehobothschool voor staat, op welke manier kinderen leren, hoe de sfeer op school is en op welke manier wij werken. Zodat u als ouder weet wat u van de school kunt verwachten en ook wat wij van u als ouder verwachten. Deze schoolgids is tot stand gekomen in overleg met de medezeggenschapsraad van onze school en heeft ook de instemming van deze raad.

Alle ouders / verzorgers die voor het eerst te maken krijgen met onze school heten wij bij deze van harte welkom! We hopen dat de school spoedig een vertrouwde plaats zal zijn voor u en uw kind(-eren) en dat wij met u op een prettige manier zullen samenwerken.