Leerlingen

Een veilig schoolklimaat is de basis om zich te ontwikkelen en te leren. We willen dat de kinderen met veel plezier naar school gaan, zich op school thuis voelen, ervaren dat zij erbij horen, serieus worden genomen en kunnen spelen en werken in een goede sfeer. We hebben respect voor elkaar en voor andersdenkenden.

Voor een veilig school- en klassenklimaat zijn regels nodig. Deze regels stellen we samen met de kinderen op. We formuleren deze regels positief. Hiermee sturen we het gedrag van kinderen bij het omgaan met elkaar en geven tegelijkertijd grenzen aan.

Op de Rehobothschool zijn de door de kinderen zelf opgestelde regels terug te leiden op de volgende drie schoolbrede hoofdregels:
• Ik doe mijn werk zo goed ik kan;
• Wat ik doe is goed voor de groep;
• Ik zorg goed voor onze spullen, het lokaal en de school.

Door de kinderen actief te betrekken bij het maken van de groepsregels, maken we ze mede verantwoordelijk voor hun eigen doen en laten. De drie hoofdregels zijn geïntegreerd in ons pestprotocol.

Huiswerkagenda's

Groep8

Groep7